Communicatie


Een goed contact tussen school en thuis vinden we heel belangrijk. 
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind.  Om u goed te informeren maken wij gebruik
van het z.g. 'ouderportaal'.
Dit is een onderdeel van deze website en vindt u onder het tabblad 'ouders'. U dient zich hier éénmalig te registreren. De activatiecode kunt u als ouder(s) bij ons opvragen.

We stellen het ook op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.
Ook doen we als school soms een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie.
Zo zijn er in enkele groepen regelmatig leesouders en helpen ouders bv. tijdens het creatief uur.

Naast de informatie op deze website heeft de school ook een Facebook pagina en kunt u ons ook volgen op Twitter.

Mocht u specifieke vragen hebben over de (eventuele) zorg omtrent u kind(eren), dan kunt u een afspraak maken met de intern begeleider (juf Sylvia de Beir). Het is wenselijk dit te doen ná overleg en afstemming met de groepsleerkracht.