Gymrooster 2022 – 2023

De gymlessen worden gegeven in de gymzaal van ‘de Watertoren’.
Bij mooi weer (in voor- en najaar) kàn er gekozen worden voor een buitenles. Deze vindt dan meestal plaats op het z.g. ‘Hopmanveldje’.
U krijgt hiervan dan vooraf bericht.
 
De gymlessen worden gegeven door onze eigen vakleerkracht  Jelle Boersma.
Voor de gymlessen in de zaal (en op school) zijn sportschoenen en gymkleding verplicht.
 
Woensdag

  8.30 uur            Groep 3-4                de leerlingen worden rond 8.20 uur gebracht door ouders.
  9.30 uur            Groep 5-6
10.30 uur            Groep 7-8
 

Vrijdag 
  8.30 uur             Groep 3-4                   gymzaal op school
  9.15 uur             Groep 1-2                   gymzaal op school
10.30 uur             Groep 5-6                   sporthal de Watertoren
11.15 uur             Groep 7-8                   sporthal de Watertoren

Uiteraard gaan de groepen onder begeleiding naar de sporthal heen en weer.