De groepsverdeling


De groepsverdeling dit schooljaar op de Driemaster is als volgt:
 
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1-2 Ellen Ellen Ellen Annemarie Annemarie
Groep 3-4 Karin Karin Karin Elles Elles
Groep 5-6 Marlies Marlies Sophie Sophie Sophie
Groep 7-8 Edwin Edwin Edwin Edwin Edwin
           

Klassenassistent:                  Liesbeth Wijker
Interne begeleiding:             Sylvia de Beir
Creatief therapeute:             José Leeuw
Conciërge:                              Peter Erkelens
Administratie:                        Elly Wijminga
Directeur:                               Rob de Boo