Ons team


Op de Driemaster werken we met een team van professionele, gemotiveerde en betrokken leerkrachten.
Er is een prettig onderwijsklimaat, waarin we open met elkaar communiceren. Een aantal leerkrachten hebben zich gespecialiseerd; bv in rekenen, zorgleerlingen of ICT.
Verder zijn er aan de school een vakleerkracht gymnastiek en een klassenassistent verbonden.
Daarnaast zijn er op school mogelijkheden voor creatieve therapie.

In het schooljaar 2022-2023 werken op de Driemaster:

Rob de Boo                    directeur
Ellen Weisscher             groep 1-2                 Titia Mijnen                   vakleerkracht muziek                                     
Annemarie Melgers      groep 1-2                 Jelle Boersma               vakleerkracht gymnastiek                
Karin Baart                     groep 3-4                 Sylvia de Beir               intern begeleider
Elles van Vuuren           groep 3-4                 Liesbeth Wijker            klassenassistent
Marlies de Lange          groep 5-6                  Elly Wijminga               administratie
Sophie Kok                     groep 5-6                  Peter Erkelens            congiërge                         
Edwin de Groot             groep 7-8                   José Leeuw                 creatieve therapie