Superjuf!
In deze door ISOB vervaardigde korte film, aandacht voor het mooie vak van leerkracht!
https://vimeo.com/522236068