Ons team


Op de Driemaster werken we met een team van professionele, gemotiveerde en betrokken leerkrachten.
Er is een prettig onderwijsklimaat, waarin we open met elkaar communiceren. Een aantal leerkrachten hebben zich gespecialiseerd; bv in rekenen, zorgleerlingen of ICT.
Verder zijn er aan de school een vakleerkracht gymnastiek en een klassenassistent verbonden.
Daarnaast zijn er op school mogelijkheden voor creatieve therapie.

In het schooljaar 2021-2022 werken op de Driemaster:

Rob de Boo                    directeur
Ellen Weisscher             groep 1-2                 Titia Mijnen                    vakleerkracht muziek                                     
Annemarie Melgers      groep 1-2                 Janine Bakker                intern begeleider
Karin Baart                     groep 3-4                 Liesbeth Wijker             klassenassistent
Elles van Vuuren           groep 3-4                 Elly Wijminga                administratie
Marlies de Lange          groep 5-6                  José Leeuw                    creatieve therapie
Sophie Kok                    groep 5-6                  
Edwin de Groot             groep 7-8