Ouderraad


De ouderraad (OR) wordt gevormd door een enthousiaste groep ouders, die zich inzet om allerlei leuke activiteien te organiseren op en met school. Een ouderraad is voor de school onmisbaar en we zijn dan ook erg blij met deze ondersteuning.
De ouderraad is officieel een oudervereniging met als voorzitter mw. Wendy Zwart.

De OR zet zich o.a. in bij de intocht van Sinterklaas, verzorgt de aankleding van de school bij activiteiten en feesten (Kerst/ pasen), maar verzorgt ook een extra traktatie bij evenementen/ excursies of ondersteunt bij de aankoop van extra materialen. Daarnaast organiseert de OR de schoolfotograaf, ondersteunt het bij de sportdag, tentoonstellingen, het creatieve uur, feestelijke gebeurtenissen, het onderhouden van het schoolplein en de diverse activiteiten per klas.
Om deze activiteiten te organiseren is de inzet van mensen en tijd nodig, maar al deze activiteiten kosten (veel) geld.

Een aantal van de kosten kunnen echter niet uit het 'normale' schoolbudget betaald worden en daarom wordt er van de ouders een ouderbijdrage gevraagd. Die ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar wel erg nodig!
Zonder ouderbijdrage kunnen de extra dingen, die het voor de kinderen zo leuk maken, niet meer georganiseerd worden.

Kortom uw bijdrage doet er toe!


Betalen van de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. Bij het derde en volgende kind wordt de ouderbijdrage € 20,00 per kind. Begint uw kind na 1 januari, dan bedraagt de ouderbijdrage € 3,00 per maand dat het kind op school zit.

U krijgt van ons aan het begin van het schooljaar een verzoek om de ouderbijdrage te betalen, maar u mag dit ook op eigen initiatief doen.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL92 RABO 0317 9598 40 , t.n.v. oudervereniging obs de Driemaster.
Vermeld hierbij de voor- en achternaam en de groep van uw kind.