SchooltijdenDe Driemaster werkt met een continurooster.
Dit betekent onder andere dat de kinderen gezamenlijk met hun leerkracht lunchen in de groep.  

De schooltijden zijn voor de groepen als volgt:

Onderbouw (groep 1, 2, 3 en 4)

Maandag, dinsdag en donderdag                     08.30 - 14.30 uur

Woensdag en vrijdagmorgen                             08.30 - 12.15 uur

Bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8)

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag       08.30 - 14.30 uur

Woensdagmorgen                                               08.30 - 12.15 uur

De kinderen van groep 1-2 verzamelen vanaf 8.15 uur met hun ouders op het voorplein.
Ze worden dan door de leerkracht opgehaald.
De andere groepen mogen bij de eerste bel, 8.25 uur, naar binnen om te lezen of te werken.
We kunnen dan om 8.30 uur starten met de lessen.